Řidičský průkaz pro skupinu "A2" (18 let)

Výuka a výcvik dočasně pozastaveny

Řidičské oprávnění skupiny A2 s omezením opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj  do výkonu 35 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem .Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let    (ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • pobyt na území ČR alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce zákazu řízení řízení motorových vozidel nebo mít 12 trestných bodů

Rozsah výcviku:

Teorie

1. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění A1 alespoň 2 roky - teorii nemá povinnou.
2. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění A1 méně než 2 roky
 • 2 hodiny: výuka o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka  o ovládání a údržbě voziudla
 • 1 hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
3. Žadatel je držitelem ŘO AM nebo není držitelem žádného řidičského oprávnění
 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
Praxe
1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky.

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

2. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně naž 2 roky
 • 7 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
3. Žadatel je držitelem ŘO AM nebo není držitelem žádného řidičského oprávnění
 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Cena kurzu A2 motocykl do výkonu 35 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.
Přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde.

Aktuality

Sběrné místo v Lysé n. Labem
13
13.3.2017

Vážení zájemci,
své vyplněné přihlášky můžete zanechat
v Chovatelských potřebách na náměstí B. Hrozného 1737 (nad Policií) v Lysé n. L.

Sběrné místo v Milovicích
28
28.1.2015

Vážení zájemci,
své vyplněné přihlášky můžete nechávat
v Milovické lékárně s.r.o. v ul. Italská!