Posledních 5 otázek

25. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla

Autoškola odpovídá:

Povinná výbava je stanovena právním předpisem a může se lišit podle druhu vozidla. Osobní automobil musí mít tuto povinnou výbavu: náhradní elektrické pojistky, po jedné náhradní žárovce pro vnější osvětlení vozidla a signalizaci a nářadí potřebné k jejich výměně, příruční zvedák, klíč na matice (šrouby) kol a náhradní kolo. Zvedák, klíč a náhradní kolo lze nahradit prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí (u vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 je ale nahrazení náhradního kola možné pouze v případě, že výrobce vozidla s takovým řešením souhlasí, nebo že výrobce začal vozidlo stejného typu dodávat na trh bez náhradního kola). Dále je součástí povinné výbavy příslušný druh lékárničky (od 15. září 2009 doznalo složení lékárničky změn, součástí je nově leták o postupu při zvládání dopravní nehody a po přechodném období musí být tímto typem lékárničky vozidlo vybaveno nejpozději od 1. ledna 2011), přenosný výstražný trojúhelník a od 1. ledna 2011 též výstražná (reflexní) vesta.


24. Popište postup při připojení přívěsu

Autoškola odpovídá:

Je-li tažné zařízení automobilu odnímatelné, namontujeme nejdříve tažné zařízení. Odemkneme zámeček, kterým může být spojovací zařízení přívěsu opatřeno. Spojovací zařízení ovládáme pákou. Aby bylo možné páku zvednout a spojovací zařízení rozevřít, musíme nejprve odjistit pojistku. Po zvednutí páky nasadíme rozevřené spojovací zařízení na kouli tažného zařízení automobilu. Páku opět sklopíme. Tím dojde k uzavření spojovacího zařízení a k pevnému spojení přívěsu s vozidlem. Po mechanickém připojení zajistíme elektrické spojení. Sedmipólovou elektrickou zástrčku na přívěsu zasuneme do zásuvky na tažném vozidle a vyzkoušíme funkčnost osvětlení přívěsu. Při jízdě s přívěsem nesmíme překročit rychlost vyznačenou na zádi přívěsu.


23. Popište postup při připojení tažného lana

Autoškola odpovídá:

Nejprve zjistíme, kde jsou na vozidle umístěna tažná oka. U některých vozidel může být oko odnímatelné a najdeme jej ve výbavě vozidla. Nejsnadněji k tažnému oku připevníme lano, které je opatřeno na každém konci kovovou sponou, karabinou. Máme-li lano pouze s upředenými oky, provlečeme lano tažným okem vozidla a do upředeného oka na laně vsuneme spojovací část lana. Aby se vsunutá část lana nevysmekla, zajistíme ji napříč prostrčeným kovovým předmětem, např. montážním klíčem. Především platí, že na laně nesmíme udělat uzel. Vlečením vozidla by se uzel utáhl a nebylo by možné jej rozvázat. Lano uvážeme tak, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m, a nebyla menší než 2,5 m. Rychlost jízdy nesmí překročit 60 km.h-1.


22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla

Autoškola odpovídá:

Pomocí běžně užívaných symbolů se můžeme orientovat i v interiéru neznámého vozidla. Vyjmenujeme alespoň symboly týkající se osvětlení a nejdůležitějších systémů vozidla. Symboly znázorňující osvětlení mají tvar reflektoru s paprsky, které podle druhu osvětlení směřují různým směrem. Symbol potkávacích světel má barvu zelenou, dálková světla mají barvu modrou a symbol zadního mlhového světla má barvu oranžovou. Symbol ve tvaru výstražného trojúhelníku znázorňuje výstražná světla. Symboly nejdůležitějších systémů mají obvykle barvu červenou. Symbol znázorňující systém mazání má tvar olejničky. Symbol dobíjení má tvar akumulátoru. Symbol signalizující přehřátí motoru má tvar teploměru ponořeného do kapaliny. Symbol brzdového systému má kruhový tvar, uprostřed s vykřičníkem.


21. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

Autoškola odpovídá:

Přístup k žárovkám i jejich uchycení je rozdílné podle typu vozidla. U novějších vozidel bývají žárovky přístupné z vnitřní části vozidla, tedy z motorového nebo zavazadlového prostoru, po odejmutí příslušného krytu. Vlastní žárovky nejsou uchyceny závitem, ale jsou do svého sedla přitlačovány různými pružnými drátěnými příchytkami. To platí především pro halogenové žárovky v předních světlometech. Na skleněnou část halogenové žárovky nesmíme sahat prsty. Jiný typ žárovek, např. směrová světla, bývá uchycen tzv. bajonetovým způsobem. Tyto žárovky se při demontáži stisknou, pootočí a vysunou. Vadnou žárovku nahradíme pouze žárovkou odpovídající hodnoty.


Formulář pro vložení otázky

Váš názor je pro nás důležitý, zde můžete zadat váš dotaz nebo připomínku, pokud chcete zaslat odpověď na email, zadejte svůj email.

Odeslat otázku