Ceník služeb naší autoškoly

Uvedené ceny jsou konečné, zahrnují vždy kompletní výuku a výcvik a předvedení k řádné závěrečné zkoušce (nezahrnuje správní poplatek městskému úřadu).

Název

Popis Cena

Skupina AM

Malý motocykl - opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Věková hranice 15 let. Dočasně pozastaveno 4.600,-
Skupina A1
opravňuje k řízení motocyklů bez postranního vozíku s objemem válců spalovacího motoru 75-125 cm3 a o výkonu nepřevyšujícím 11kW. Věková hranice 16 let. Dočasně pozastaveno 4.950,-
Skupina A2

opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 35 kW nebo poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg.
Věková hranice 18 let. Dočasně pozastaveno

6.700,-
Skupina A opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj. 
Věková hranice 24 let. Dočasně pozastaveno 7.200,-

Rozšířeni

z A2 na A nebo
z A1 na A2

V ceně jsou zahrnuty 2 kondiční jízdy a zkouška. Další kondiční jízdy lze dokoupit. Dočasně pozastaveno 2.950,-
Skupina B

opravňuje k řízení 
a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. 
b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg 
c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. 
Věková hranice 18 let.

Nově pro zájemce v ceně kurzu jízdy i po Praze!!!

7.900,-
Skupina B + A Tento sdružený výcvik umožňuje získat řidičské oprávnění B a A2/A zároveň, při vykonání jedné zkoušky.

A2 + B (věková hranice 18 let)

A + B (věková hranice 24 let) Dočasně pozastaveno

13.300,-

14.100,-
Skupina B + E Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla dle sk.B a přípojného vozidla nad 750kg, celková hmotnost soupravy nesmí přesáhnout 3500Kg.
Skupina C1 Řidičské oprávnění pro skupiny C1 opravňuje k řízení motorového vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 7 500 kg, délce nejméně 5 m, jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km/h s maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. 15.000,-
Skupina C1 + E
Řidičský průkaz pro skupinu C1+E opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem skupiny C1 a přípojným vozidlem, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg.

8.000, -

Skupina C

Řidičské oprávnění pro skupinu C opravňuje k řízení motorového vozidla s výjimkou traktoru o maximální povolené hmotnosti nad 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Zaváděcí cena

 

15.000,-

Skupina C + E Řidičský průkaz pro skupinu C+E opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem skupiny C a přípojným vozidlem, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy není omezena. 8.000,-
Skupina D

Řidičské oprávnění pro skupinu D opravňuje k řízení motorového vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

rozšíření ze skupiny C

rozšíření ze skupiny B

 

15.000,-

30.000,-

Skupina D + E
Řidičský průkaz pro skupinu D+E opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem skupiny D a přípojným vozidlem, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy není omezena. Dočasně pozastaveno 8.000,-
Kondiční a doplňkové jízdy

Počet jízd si žák domlouvá individuálně s učitelem. Cena je uvedena za jednu vyučovací hodinu, tj. 45 minut.

KJ pro skupiny AM, A1, A2, A, B, B+E

KJ pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D, D+E

 

300,-

600,-

Přezkoušení „vybodovaných" řidičů

V ceně jsou zahrnuty 2 kondiční jízdy a zkouška. Další kondiční jízdy lze dokoupit. Od 1.8.2011 je nutné lékaři k potvrzení zdravotní způsobilosti dodat výsledky psychologického vyšetření.


skupina B


skupina C


skupina C+E

 

 

2.000,-

4.000,-

6.000,-

Opakovaná zkouška Částka je účtována při opakovaném předvedení ke zkoušce (platí v případě opakování testů nebo jízd, případně obojího) 300,-

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád Autoškoly Kříž zde !!!